Защо Олимпиа Ауто?

Защото ОЛИМПИА АУТО АД е наследила 40 годишният опит на Мотоехника Сливен АД в продажба на нови и употребявани леки автомобили, резервни части, и сервиз.

За ОЛИМПИА АУТО АД най-важните ценности са удовлетвореността на нашите клиентите, доходността и адекватното присъствие на пазара на автомобили в региона. Тези компоненти са заложени и в основата на нашата мисия. Да вложим всички усилия и средства за набиране на най-добрите служители с дългогодишен опит в автомобилния бранш и доказани лични качества, като продължим да развиваме техните компетенции. От 2019 г. във фирмата е въведена система за управление на качеството, съгласно стандарта ISO 9001. С нея се гарантира на клиентите ни качество, посредством изградения и наложен в компанията системен подход към всички дейности.

welcome-7